ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

NOVÁ ELEKTRIKA | ELEKTRO REKONSTRUKCE

NOVÁ ELEKTŘINA BYT | NOVÁ ELEKTŘINA DŮM

Rekonstrukce elektroinstalace je proces, který je prováděn s cílem obnovit, modernizovat a vylepšit elektrický systém v daném objektu.

Pokud máte starší byt nebo dům a potřebujete vylepšit elektroinstalaci, povrchová elektroinstalace je jednou z možností, jak toho dosáhnout. Povrchová elektroinstalace je vhodná především v případech, kdy je nutné snížit náklady nebo minimalizovat stavební zásahy.

POVRCHOVÁ ELEKTROINSTALACE

Povrchová elektroinstalace je systém elektrického vedení umístěný na povrchu stěn, podlah nebo stropů budovy. Jedná se o alternativní způsob instalace elektroinstalace k tradičnímu zapuštěnému systému.

Povrchová elektroinstalace se často používá tam, kde není možné nebo výhodné provádět novou zapuštěnou instalační trasu, například při renovaci starších budov nebo v případech, kdy je třeba rychle a jednoduše přidat nebo změnit elektrická zařízení.

Instalace povrchového elektrického vedení se obvykle provádí pomocí plastových elektroinstalačních lišt, které jsou připevněny ke stěnám nebo stropům. V těchto lištách, kanálech jsou umístěny elektrické kabely nebo vodiče, které zajišťují dodávku elektřiny ke konkrétním zařízením. 

Povrchová elektroinstalace má několik výhod. Jedna z nich je jednoduchost instalace - není nutné provádět demolici nebo stavební úpravy, které jsou potřeba při zapuštěné instalaci. Také umožňuje snadnou údržbu a změny v rozvodu elektřiny, protože vedení je snadno přístupné. Další výhodou je nižší cena a rychlost instalace ve srovnání s tradiční instalací.

SKRYTÁ ELEKTROINSTALACE

Důležitým aspektem při rekonstrukci elektroinstalace je také možnost skrytí rozvodů. Skryté rozvody znamenají, že kabely nejsou viditelné a jsou zakryté povrchovými vrstvami, jako jsou omítky, sádrokarton nebo podlahové krytiny. Tímto způsobem se dosahuje čistého a esteticky příjemného vzhledu interiéru.

Celkově lze tedy říci, že skrytá elektroinstalace je praktický a estetický způsob umístění elektrického vedení, který zajišťuje bezpečnost a přispívá k lepšímu vzhledu interiéru. Při rekonstrukci elektroinstalace je rovněž důležité zvážit potřeby daného bytu nebo domu, včetně přívodů pro osvětlení, zásuvky, klimatizace nebo jiných zařízení. Elektroinstalace by měla být navržena tak, aby pokrývala veškeré požadované funkce a splňovala bezpečnostní normy a předpisy.


.