ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

ROZVADĚČ - VÝROBA, OPRAVA A ÚPRAVA

ROZVADĚČ PRO RODINNÝ DŮM A BYT

Rozvaděč je jednou z důležitých částí elektroinstalace, která slouží k distribuci elektřiny do jednotlivých místností a zařízení. Je to skříň, která obsahuje jednotlivé elektroinstalační prvky, jako jsou pojistky, jističe, přístroje pro ochranu před přepětím nebo měřiče elektřiny. Správná výroba, oprava a úprava rozvaděče jsou zásadní pro správné fungování celého elektroinstalačního systému. 

Rozvaděče s montáží na povrch, pod omítku, do dutých prostor, v protipožárním provedení, se zásuvkami,.

Výroba rozvaděče

Je specializovanou činností, kterou provádějí elektroinstalační společnosti. Jejich cílem je vytvořit takový rozvaděč, který bude splňovat všechny potřeby a požadavky konkrétního objektu. Při výrobě rozvaděče je třeba zohlednit například počet a druhy elektrospotřebičů v domě, úroveň zatížení jednotlivých obvodů. Použití kvalitních materiálů a dílů je také velmi důležité, aby byla zajištěna dlouhá životnost rozvaděče. Díky tomu je možné zajistit správné a bezpečné fungování elektroinstalace.

Oprava rozvaděče

Je často nutná v situacích, kdy dojde k poruše nebo selhání části elektroinstalace.

Úprava rozvaděče - výměna a přidání jističe do rozvaděče,..

Úprava rozvaděče může být žádoucí v případě změny spotřebičů nebo připojených zařízení v objektu. Změna počtu pojistek, jejich nastavení nebo přidání nových prvků do rozvaděče jsou častými úpravami, které je nutné provést. Můžete například potřebovat přidělit novému pokoji samostatný okruh elektřiny, nebo přesunout rozvaděč na jiné místo, aby vyhovoval novému uspořádání místností. 

Dodatečná montáž stykače a relé do rozvaděče pro blokaci ve vysokém tarifu bojleru, elektrického kotle, tepelného čerpadla,..

Zapojení jističe, blokace stykačem a relé, zapojení přepěťové ochrany, zapojení proudového chrániče,.

Jistič slouží k ochraně elektrického obvodu proti přetížení. Jistič přeruší dodávku elektrického proudu, pokud je měřený proud vyšší než určená hodnota. Je to důležitá součást pro zamezení přehřátí a poškození elektrických zařízení.

Stykač je elektromagnetické spínače, který se používá k ovládání větších zátěží. Stykač zajišťuje spínání a odpojení proudu na základě signálu, který mu je dodán. Tím umožňuje jednoduché a efektivní ovládání elektrických motorů, světel a dalších zařízení.

Přepěťová ochrana je zařízení, které slouží k ochraně před přepětím v elektrickém systému. Přepětí může vzniknout v důsledku blesku, poruch ve veřejné elektrické síti nebo jiných nepředvídatelných událostí. 

Proudový chránič je elektrotechnické zařízení, které slouží k ochraně proti úrazu elektrickým proudem. Chrání před přechodem nebezpečného proudu přes lidské tělo, který by mohl způsobit vážná zranění nebo smrt. Proudový chránič okamžitě odpojí proudový obvod v případě detekce únikového proudového obvodu a tím minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Výroba, oprava a úprava rozvaděče jsou tedy klíčovými kroky při správném fungování elektroinstalace v rodinných domech a bytech. Pouze správně vyrobený a udržovaný rozvaděč vám poskytne spolehlivý zdroj elektrického proudu a zajištění bezpečnosti celého elektroinstalačního systému.


Rozvaděč | ELTRIGO s.r.o.
Rozvaděč | ELTRIGO s.r.o.