Pondělí - Sobota 8:00 - 18:00 hod.

ÚPRAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ - VÝMĚNA ZA NOVOU

BRNO - VYŠKOV - SLAVKOV U BRNA

Pokud dojde k výměně starého rozvaděče nebo hlavního domovního vedení, je třeba umístit elektroměrový rozvaděč nebo sloupek na veřejně přístupné místo. (V minulosti elektroměry často bývaly v zádveří.) Technici EG.D upřesňují umístění sloupku i při instalaci fotovoltaiky. Instrukce bývá ve smlouvě o připojení. Veškeré vodiče musí být v souladu s pravidly barevně rozlišeny, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisky, které jsou jasně definované v připojovacích podmínkách. Ideální je mít na hranici pozemku veřejně přístupný rozvaděč s přípravou na nebo s používaným dvoutarifním měřením. Když se připojuje nová FVE, tak se požaduje, aby byl elektroměrový rozvaděč jako celek předělán tak, aby vyhovoval aktuálním připojovacím podmínkám. Za účelem bezpečnosti práce je požadováno, aby v elektroměrovém rozvaděči byl kromě hlavního jističe navíc i mechanický vypínač.

Úprava rozváděče pro blokaci spotřebiče pomoci HDO -

Výměna elektroměrové skříně pro změnu sazby -

Usazení a zapojení staveništního rozváděče - 

Usazení elektroměrového rozvaděče s přípravou pro připojení a revizi - 

Natažení přívodního kabelu v ochranné trubce do 4x16mm2 -