ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

INSTALACE HROMOSVODU NA RODINNÝ DŮM

MONTÁŽ NOVÉHO A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU

Hromosvod sedlová střecha
Hromosvod sedlová střecha
Hromosvod plochá střecha
Hromosvod plochá střecha
Instalace hromosvodu plochá střecha
Instalace hromosvodu plochá střecha

Instalace hromosvodu se provádí na novostavby i na stávající nechráněné budovy. Zřízení ochrany před bleskem je na zodpovědnosti každého majitele domu. Pokud stavíte, nebo pokud dosud hromosvod na svém domě nemáte, je jeho montáž užitečným krokem.

Dokud hromosvod nemáme, je celková ochrana před přepětím způsobeným bleskem problematická a v případě přímého úderu blesku hrozí nejen riziko mnoha škod na různých zařízeních, ale také riziko požáru. Hlavním principem tohoto zařízení je vytvořit umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.

Hromosvod se skládá z jímače, mohou být provedeny v podobě jímací tyče, jímacího vedení nebo mřížového jímače. Jímací vedení musí být řešeno tak, aby skutečně krylo budovu. Další část tvoří svod - spojuje jímací soustavu s uzemněním (zemniči). Svody mohou být strojené, vodiči vedenými na povrchu objektu či v omítce, nebo náhodné. Třetí - součástí je uzemnění - vodivé spojení zařízení s podložím. Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu.

Hromosvod na rodinný dům cca 15x15m, 1patro, plochá střecha - s prací od 34 368Kč

Hromosvod
Hromosvod
 • 10kg DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN
 • 100kg PÁSOVINA ZEMNICÍ
 • 23kg DRÁT ZEMNICÍ 8 ALMGSI MĚKKÝ
 • 25x SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8
 • 10x SVORKA SPOJOVACÍ SR3B PÁSKA-DRÁT
 • 4x TRUBKA OCHRANNÁ OT 1,7M
 • 20x PODPĚRA VEDENÍ PV1A-25 DO ZDI
 • 90x TREMIS DRŽÁK PRO PV21D, PLASTOVÝ
 • 4x PODSTAVEC BETON PB19 19KG
 • 5x TYČ JÍMACÍ JR2,0 ALMGSI
 • 10x SVORKA K ZEMNICÍ TYČI SJ2
 • 4x SVORKA ZKUŠEBNÍ SZB
 • 5x DRŽÁK ODDÁL HROMOSVODU DOHT-4
 • 3x TYČ IZOLAČNÍ ITJC68 PRO JÍM TYČ 680MM
 • 2x TYČ IZOLAČNÍ ITV68 PRO VODIČ 680MM
 • 8x DRŽÁK JÍMAČE A TRUBKY