ELEKTROINSTALACE, VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

OPRAVA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE V PROVOZUSCHOPNÉM A BEZPEČNÉM STAVU. 

Pravidelná údržba elektrických zařízení je klíčovou součástí prevence poruch a zajištění jejich dlouhodobého a bezproblémového provozu. Údržbou se minimalizuje riziko vzniku požáru nebo jiných vážných havárií, které mohou ohrozit životy a majetek. Navíc správně provedená údržba pomáhá prodloužit životnost zařízení a optimalizovat jeho výkon.

Za prvé, důležitým krokem při údržbě elektrického zařízení je pravidelná kontrola. Tato kontrola by měla zahrnovat vizuální prohlídku zařízení a posouzení možných fyzických poškození, například poškození izolace nebo přítomnost vlhkosti. Kontrola by také měla zahrnovat testování funkcionality zařízení a správného napětí. 

Dalším důležitým krokem je pravidelná údržba čištění zařízení. To zahrnuje odstranění prachu, nečistot a jiných nečistot z vnitřních částí zařízení. Přítomnost prachu nebo jiných nečistot může zhoršit přenos tepla a vést k přehřátí zařízení. Čištění by mělo být prováděno pravidelně a podle potřeby.

Kromě toho je nezbytné také zajistit, že všechny elektrické vedení a kabely jsou v dobrém stavu a bez poškození. Je důležité mít na paměti, že poškozené kabely mohou způsobit únik elektřiny a zvýšit riziko požáru. Zkontrolovat všechna elektrická spojení a případně je opravte nebo vyměňte.

Posledním, ale velmi důležitým krokem je pravidelná údržba ochranných zařízení, jako jsou pojistky, světelné ukazatele, zemnící systémy a další. Je důležité zajistit, že tyto ochranné zařízení jsou funkční a plní svůj účel. Pravidelná údržba by měla zahrnovat jejich testování a případnou výměnu, pokud je to nutné.

V závěru je třeba zdůraznit, že pravidelná údržba elektrických zařízení je nezbytná pro zajištění jejich bezpečného a efektivního provozu.

Svorky rozvaděč
Svorky rozvaděč
Kontrola spoje
Kontrola spoje
zapojení motoru
zapojení motoru

Hledání závad na elektroinstalaci, elektrickém zařízení + oprava.


Rozvaděč

  • Osazení rozvaděče (do 600x1000mm) - 950Kč/Ks
  • Zapojení jednofázového jističe v rozváděči + propoj - 220Kč/Ks
  • Zapojení třífázového jističe v rozváděči + propoj - 350Kč/Ks
  • Zapojení jednofázového proudového chrániče v rozváděči + propoj - 320Kč/Ks
  • Zapojení třífázového proudového chrániče v rozváděči + propoj - 450Kč/Ks