ELEKTROINSTALACE Brno-Vyškov-Slavkov u Brna

Silnoproud, slaboproud, kamerový a zabezpečovací systém

Elektroinstalační práce

Chystáte se stavět a hledáte elektrikáře pro přípravu elektroměrového a staveništního rozvaděče, aby vaše práce mohla začít? Elektroměrový rozvaděč usadíme, dopojíme, napíšeme revizi pro zaslání dodavateli elektrické energie, ať Vás mohou připojit. Rozvody elektrické sítě do bytu, rodinného domu, firmy. Ať, už se jedná o novostavbu, rekonstrukci čí drobné elektro práce poskytneme elektroinstalační služby. Silnoproudé rozvody: Světelné a zásuvkové okruhy, led osvětlení, zapojení rozváděčů, elektrické podlahové vytápění, regulace topení, rozšíření stávající elektroinstalace. Datové rozvody: Natažení datového kabelu, následné zakončení - datovou zásuvkou a usazení, zapojení do datového rozvaděče. Provedeme finální změření pro bezproblémové využití datového rozvodu. Zabezpečovací a dohledové systémy: Zabezpečovací systém pro včasné upozornění vniknutí do chráněných prostor a vyhlášení poplachu. Kamerové systémy se vzdáleným přístupem i na mobilní zařízení pro zpětné zhlédnutí záznamu. Vše se snažíme realizovat v co nejkratším možném termínu.

Datová a komunikační síť

Datová síť- se zabývá zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné a logické podoby. Strukturovaná kabeláž- představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci budovy, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových rozvodů (počítač, telefon, IP kamera). Optické sítě- optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy. Optická vlákna umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat než jiné formy komunikace. Vlákna jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení. Domovní telefony- audio, videotelefony a kamerové moduly řešení pro byty, domky i firmy. Domovní zvonek s telefonem vám umožní vidět návštěvu dříve, než jí otevřete dveře či branku. Montáže antén DVB-T2- Montáže a zaměření síly signálu. Televizní programy jsou sdružovány do tzv. multiplexů, které umožňují v kmitočtovém pásmu původně používaném pro jeden televizní program přenášet i 20 programů.

Kamerové systémy

Kamerové bezpečnostní systémy jsou velmi oblíbeným doplňkem elektronického zabezpečovacího systému. Rozšiřují totiž jeho možnosti o identifikaci pachatele a o pořízení následných důkazů o trestné činnosti. Monitorování bezpečnosti a ochrana objektu před neoprávněným vstupem nebo odcizením majetku s možností zpětného přehrávání záznamu a živého náhledu na mobilním zařízení. Pohled na monitorování z hlediska ochrany osobních údajů závisí na účelu monitorování. Analogové- Signál z kamery je vyveden v analogové podobě. K přenosu signálu se nejčastěji využívají běžné koaxiální kabely ukončené BNC konektory. Nevýhodou koaxiálních kabelů však je omezená maximální délka, která je přibližně 100m.Digitální- Pracují na principu běžného přenosu TCP/IP, lze využít sítí ethernet, což znamená, že prakticky kdekoli je k dispozici připojení na internet, je možné sledovat obraz z určené instalované kamery. Možnost POE napájení, napájeny přímo ze záznamového zařízení (dle typu NVR). U návrhu kamerového systému je důležité předem určit, co daný systém má splňovat. Nejčastěji montované kamerové systémy HIKVISION, DAHUA.

Elektrický zabezpečovací systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Jablotron chytrý alarm do domu dokáže ochránit vaši domácnost nebo firmu také před ohněm, vodou, nebo nebezpečnými plyny. A hlídá za všech okolností, ať jste mimo objekt, nebo v něm, takže se o případném problému okamžitě dozvíte. Montážní partner Jablotron, Digiplex Evo.

Hromosvod a uzemnění

Vnější a vnitřní ochrana před přímím a nepřímím úderem blesku a přepětím v síti. Uzemňovací soustava typu A nebo typu B. Uspořádání typu A obsahuje vodorovný nebo svislý zem­nič, který je instalován vně chráněné stavby. Uspořádání typu B obsahuje buď obvodový zemnič vně chráněného objektu (minimálně 80 % jeho celkové délky musí být uloženo v zemině), nebo základový zemnič. Vytvoření základového zemniče v betonu při stavbě domu může představovat hospodárné řešení k získání trvalého dobrého zemniče. Hromosvod se skládá ze tří hlavních částí: Jímače, svodu a uzemnění.

Oprava a údržba elektrických zařízení

Úprava rozváděče- výměna špatného jističe, ochranného proudového chrániče, stykače, časového relé, svodiče přepětí. Navýšení hodnoty jističe ať, už před elektroměrem nebo na daném okruhu v rozváděči, vždy s ohledem na průřez zatíženého vodiče. Výměna starého osvětlení, zásuvek a vypínačů za nový. Spojení přerušeného kabelu, nadstavení kabelů. Dohledání neznámých vývodů z rozváděče. Oprava elektroinstalace pro odstranění závad zjištěných při pravidelné revizi, aby elektroinstalace byla nadále bezpečná.

Elektromotáže
Elektromotáže

 "Začátek, je ta nejdůležitější součást každé práce."